Vuokrapuu ger vidare

I varmare klimat växer träden året om och binder på det här sättet mer koldioxid. Vi donerar en del av intäkterna per hyrd gran till ett projekt som planterar nya träd samt sörjer för den lokala miljön. Genom vår samarbetspartner i Tanzania kan vi för varje hyrd gran plantera upp till 50 nya träd.

Träden hjälper de lokala samhällena att bygga en hållbar framtid och samtidigt att minska behovet av skövling av de naturliga skogarna.

Största delen av Afrikas naturliga skogar har skövlats och vi ser det som ett ypperligt tillfälle för oss att bidra till återplanteringsarbetet genom det här samarbetet. Genom att hyra en gran från oss är du själv med och stöder både det lokala välmåendet samt allas vår framtid.

Träden växer sig stora på kort tid Denna tall är mindre än tio år gammal.

Det här är Maria Holmberg. Maria jobbar sedan många år med miljöprojekt i Tanzania för olika organisationer. Som vår samarbetspartner ser Maria och hennes kollegor till att alla medel Vuokrapuu skickar kommer till nya nytta.

Erfarenhet visar att långvarigt engagemang och hållbar utveckling av miljöprojekt kräver samarbete med lokalbefolkningen. Därför jobbar Maria och hennes medarbetare med att dela ut trädplantor av tåliga trädsorter åt familjer att plantera. Om intresset vaknar och träden finns kvar efter en tid delas fler plantor ut. En del plantor säljs också. Genom att ta ansvar och påverka sin egen framtid kan lokala Tanzanianer bygga upp och hjälpa sig själva och sina familjer utan att vara beroende av yttre hjälp. En del av träden säljs som virke då de blir fullvuxna och samtidigt hindrar detta att den naturliga skogen huggs ner.

Skogen är Vuokrapuus och Marias delade passion. Skogen hämtar regn i rätt tid och skyddar marken samt grödor såsom kaffe och banan mot den stekande solen.

Vi tackar Maria och hennes medarbetare för deras gedigna arbete och hoppas få se skogen leva och trivas framöver.