Graninfo och skötsel

vuokrapuu_julgran

Årets julgranar kommer från Eura och är mellan fem och tio år gamla. Granen sätts i kruka med största delen av sitt rotsystem. På så sätt kan vi lättare plantera granen på nytt. Efter julen håller vi granarna svalt en tid för att de ska återgå till sin vintervila. Därefter sätter vi granarna ut i naturen där de får fortsätta växa till nästa säsong.

Skötselanvisningar

Placering

Placera granen på en dragfri plats inte för nära värmekällor. Granen kan också förvaras ute tills den lyfts in i värmen. Skyddskrukor av trä bör förvaras inne för att undvika vattenskador.

Bevattning

Vattna granen dagligen så att växtunderlaget hålls fuktigt. Granen behöver inte gödslas.

Annat att komma ihåg

Granens plastkruka har hål i bottnen så ett fat kommer med för att skydda golvet. Träkrukan är vattentät.

Granen återlämnas i samma skick som när den hyrdes.

vuokrakuusi pussissa

Vi tillverkar biokol av de granar som blir för stora att hyras ut eller inte klarar av vintern. Biokol är ett miljövänligt tillägg till odlingsmarken. Biokolsprocessen binder dessutom mer koldioxid än vad som frigörs.