Den nya generationens julgran

Finsk julgran hemlevererad och borthämtad efter julen.

2021 års granar är nu tillbaka och förs ut i åkern för att vänta på nästa säsong. Tack till alla som följt med oss. Vi ses!

Då du hyr ett träd hjälper du att plantera nya träd

För varje hyrd julgran planteras ca 50 nya träd. Så här långt har vi tillsammans kunnat plantera ungefär 26000 nya träd.