Den nya generationens julgran

Finsk julgran hemlevererad och borthämtad efter julen.

Säsongen 2023 är nu avslutad och Vuokrapuu rör sig mot vårens och sommarens granplantering och skötsel. Tack till alla kunder och hoppas vi ses igen nästa jul! Förfrågningar info@vuokrapuu.fi

Så tar du hand om din gran

Din hyrda julgran behöver inget mer än kärlek och lite omsorg för att hålla sig livskraftig över julen: trädet bör vattnas måttligt varje dag och den trivs på en dragfri plats, borta från värmekällor. Läs mer detaljerade instruktioner om hur du tar hand om granen under hyresperioden, samt vad som händer med granen i slutet av dess livscykel.