Sekretesspolicy

15.8.2020

Registerinnehavare:

Vuokrapuu Oy

Mamsellkvarnsgatan 23 c9

00920 Helsinki

info@vuokrapuu.fi

Vi samlar in personuppgifter för skötandet av våra kundrelationer. Rättsgrunden för insamlandet baserar sig på avtalet mellan Vuokrapuu Oy och hyrestagaren och därpå följande lagstadgade plikter. Överlåtelse av personuppgifter är en förutsättning för uppgörande av avtalet.

Vi samlar även personuppgifter för vår egna marknadsföring. Rättsgrunden för insamlandet baserar sig på hyrestagarens samtycke. 

Vi gör inga profileringar eller automatiska beslut angående er.

Personuppgifterna används av följande instanser:

– Vuokrapuu Oy och dess anställda

– Det företag som förmedlar betaltjänster och som mottar betalningen

– bokföringsbyrån som bokför beställningen i Vuokrapuu Oys bokföring

– revisorn som granskar Vuokrapuu Oys bokföring

– Det IT-företag som upprätthåller Vuokrapuu Oys webbsidor

Vi förvarar personuppgifterna:

  • I webbutiken fem (5) år
  • e-post arkiven i sju (7) år
  • Bokföringsregistren i sju (7) år

Hyrestagarens rättigheter till sina personuppgifter:

  • Rätten att granska uppgifterna om sig själv
  • Rätten att korrigera sina uppgifter
  • Rätten att begränsa användadet av personuppgifter (t.ex. marknadsföring)
  • Rätten att motsäga sig behandling av uppgifterna
  • Rätten att upphäva samtycke (t.ex. Rätten till marknadsföring)
  • Rätten att föra klagomål till statsmyndigheterna

Lägg märke till att du har “rätten att glömmas” endast då vi inte har lagstadgat ansvar att behandla dina personuppgifter.