Palveluehdot

20.8.2020

VUOKRAAMINEN

Vuokratakseen tuotteita vuokrapuu.fi -verkkokaupasta, vuokraajan on hyväksyttävä seuraavat vuokraehdot:

Vuokranantajana toimii Vuokrapuu Oy (3136744-6). Vuokraaja on osapuoli, joka vuokraa tuotteet vuokranantajalta eli Vuokrapuu Oy:ltä. Vuokrapuu Oy vuokraa eläviä puita ja oheistuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille Suomessa. Vuokranantaja omistaa vuokrattavat tuotteet.

Tuotteet varataan vuokralle ja maksetaan Vuokrapuu.fi – verkkopalvelussa. 

Mikäli vuokraaja on valinnut kuljetuspalvelun, tuotteet toimitetaan ilmoituksen mukaisesti joko vuokraajan kotiovelle tai sen läheisyyteen.

Vuokraajan on katsottava, että kuljettajalla on vapaa pääsy kotiovelle saakka. Vuokraajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse kuljetuspäivän aikana.

Vuokranantaja pyrkii kohtuuden rajoissa toimittamaan tuotteen asiakkaalle sovitun aikataulun mukaisesti. Vuokranantaja ei ole korvausvelvollinen mahdollisista kustannuksista, jotka syntyvät aikataulujen venymisestä.

Mikäli vuokrauksen yhteydessä on valittu puun toimitustavaksi nouto, asiakas noutaa tuotteet ennalta sovitusta paikasta sovittuun aikaan. Vuokraajan on silloin katsottava, että kuljetusmuoto sopii elävien puiden pystyasennossa kuljettamiseen.

Vuokraaja hyväksyy, että tuote saattaa poiketa väriltään, kooltaan ja muodoltaan verkkokaupan tai muihin esitettyihin kuvauksiin. Mikäli tuotteen koko poikkeaa huomattavasti esitetystä koosta, on vuokranatajalla mahdollisuus hyvittää osa veloitettavasta summasta.

Vuokraajan tulee varmistaa tuotteen oikeanlainen toiminta ennen käyttöä. Koska puiden hoitamisessa käytetään vettä, on vesivahingon mahdollisuus olemassa. Vuokraajan tulee varmistaa suojaruukun oikeanlainen toiminta sellaisessa tilassa, jossa mahdollinen veden valuminen tuotteesta ei aiheuta vesivahinkoja (esim. kylpyhuoneessa).

Tuotteiden vuokraaminen tai lainaaminen eteenpäin kolmansille osapuolille on kiellettyä. Tuotteita ei saa viedä ulkomaille.

VUOKRAUKSEN PERUUTTAMINEN

Vuokraus on mahdollista peruuttaa 14 päivän sisällä onnistuneesta maksusta verkkokaupassa. Mikäli vuokraaja peruu maksetun vuokrauksen varausehtojen mukaisesti, palautetaan rahat vuokraajan tilille. Mikäli peruutus tapahtuu kuljetuksen jälkeen, käyttämätöntä vuokrausta ei kuitenkaan korvata.

Ilmoita peruutuksesta sähköpostitse (info(at)vuokrapuu.fi / 24h).

TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN

Päivämäärä tuotteiden pois kuljettamisesta ilmoitetaan verkkokaupassa vuokrauksen yhteydessä. Paikan päältä noudetut tuotteet palautetaan omatoimisesti samaan osoitteeseen viimeistään vuokra-ajan päättyessä. Vuokranantaja ei hyvitä mahdollisesti lyhentynyttä vuokra-aikaa. Myöhästyneistä palautuksista vuokraajalla on oikeus periä 40 euron maksu.

Palautuspäivänä vuokraajalla on katsottava, että kuljettajalla on pääsy palautettavan tuotteen luo ja olla tavoitettavissa. 

Palautuksen sisältö tulee olla sama, kuin tuotteita vastaanottaessa. Tuotteita tulee hoitaa tuotteissa ilmoitetun ohjeistuksen mukaisesti ja palauttaessa tuotteiden tulee olla täysin ehjiä. Mikäli tuotteita ei ole hoidettu hoito-ohjeen mukaan, on vuokranantajalla oikeus periä vuokraajalta aiheutuneista kuluista 50 euron maksu.

TUOTTEEN RIKKOUTUMINEN TAI KATOAMINEN

Mikäli tuote rikkoutuu normaalissa, käyttö-ohjeiden mukaisessa käytössä, vuokranantaja ottaa vastuun rikkoutumisesta, eikä vuokraaja ole korvausvelvollinen. Mikäli tuote rikkoutuu tilanteessa, jossa vuokraaja laiminlyö huolto-ohjetta, taikka toimii muutoin tuotteen yleisen käyttötarkoituksen vastaisesti, on vuokraaja velvollinen suorittamaan vuokranantajalle uushankintahintaa vastaavan korvauksen.

Tällaisia tilanteita ovat muun muassa:

  • yli- tai alikastelu
  • vahingossa tai tahallisesti aiheutettu vahinko oksiin, runkoon, juuristoon tai ympäröivään ruukkuun
  • puun leikkaaminen
  • liiallinen lämpö esim. voimakkaista lampuista, takoista tai muista lämmön lähteistä
  • lumisprayn tai muiden kemikaalien käyttö 

Lisäksi vuokraaja on velvollinen suorittamaan varastetusta tai kadonneesta tuotteesta vuokranantajalle uushankintahintaa vastaavan korvauksen.

Tuotteelle aiheutuneesta vahingosta tai tuotteen katoamisesta on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokraaja sitoutuu vuokrausehdot hyväksyessään huolehtimaan tuotteesta parhaan kykynsä mukaan. Vuokraajan tulee huolehtia, että hänellä on riittävät tiedot ja taidot käyttää tuotetta sitä vaarantamatta. Vuokranantajalla on oikeus periä pantti vuokrattavista tuotteista.

HINNAT

Vuokraushinta vuokrakuuselle on 129 euroa sisältäen toimituspalvelun. Ilman toimituspalvelua hinta on 109 euroa. Muista oheistuotteista veloitamme hinnaston mukaisesti. Tarkka vuokra-aika ilmoitetaan aina varauksen yhteydessä. Mikäli vuokraaja jättää noutamatta tuotteen, ei vuokranantaja korvaa käyttämättä jätettyä tuotetta tai lyhentynyttä vuokra-aikaa.

MAKSUTAVAT

Maksunvälityspalvelun tarjoajana toimii Checkout Finland Oy (2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksaminen tapahtuu Checkout Finland Oy sivuston kautta. Palvelun käyttö ei vaadi erillistä rekisteröitymistä. Vuokraajan on mahdollisuus maksaa palvelussa joko verkkopankkien verkkomaksupainikkeilla tai korttimaksulla. 

Maksaminen verkkomaksupainikkeella onnistuu Checkout Finland Oyn määrittämien palveluiden kautta.

ONGELMATILANTEET

Vuokranantaja voi tarvittaessa irtisanoa sopimuksen heti, mikäli vuokraaja on antanut vääriä tietoja, laiminlyönyt vuokran maksamisen, hoitanut tuotetta vuokraehtojen vastaisesti tai rikkonut muutoin sopimusta. Tällöin vuokraajan on palautettava tuote välittömästi vuokranantajalle.

Mikäli tuote vioittuu tai katoaa vuokra-aikana, on vuokraaja velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä vuokranantajalle. Varkaustapauksissa on vuokraajan tehtävä ilmoitus poliisille sekä vuokranantajalle. Mahdollinen vakuutuskorvaus tulee ohjata vuokranantajalle.

Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajalta vuokraajan aiheuttamien vahinkojen, korvaavien tuotteiden tai saatavien perinnästä aiheutuneet kulut toteutuneiden kustannusten mukaan.

TIETOJEN KÄSITTELY

Vuokraaja hyväksyy tietojen käsittelyn Rekisteriselosteen mukaisesti.

LISÄTIETOJA

Tarvittaessa lisätietoja vuokraehdoista saat sähköpostitse osoitteesta info@vuokrapuu.fi